Kontaktu nin

Por kontakti la Estraron de Skolta Esperanto-Ligo, bv turni vin al la Ĝenerala Sekretario,

S-ro Guido RICCI, skoltismo(ĉe)gmail.com

LANDAJ KAJ LOKAJ REPREZENTANTOJ DE SEL

baldaŭ ni oficialigos la liston de Landaj kaj Lokaj Reprezentantoj por la jaroj 2021-2025

DISKUTGRUPOJ ĈE GOOGLE

Skolta_Esperanto_ligo (Ĝenerala – Publika)

SEL-Ameriko (Nur membroj en Amerikaj Landoj, privata) : sel-ameriko(ĉe)googlegroups.com

SEL-Eŭropo (Nur membroj en Eŭropaj Landoj, privata): sel-europo(ĉe)googlegroups.com

SEL-Afriko (Nur membroj en Afrikaj Landoj, privata) : sel-afriko (ĉe)googlegroups.com

SEL-Azio ( Nur membroj en Aziaj Landoj, privata) : sel-azio(ĉe)googlegroups.com

SEL-Oceanio (Nur membroj en Oceanio) : sel-oceanio(ĉe)googlegroups.com