Tag Archives: Baden Powell

Skoltismo Ne Estas…..

de Baden Powell

“Jen, do, tion kion Skoltismo ne estas. Ne estas bonfaraĵo direktita de la monda popolaro por la bono de malriĉaj geinfanoj.

“Ne estas lernejo, kiu havas studplanojn tute definitaj, kaj programerojn,

“Ne estas armea trupo el oficiroj dediĉitaj al donado de vireco al la knaboj, pere de ekzercado kaj ordonoj.

“Ne estas eta oficejo por sendi mesaĝojn por la komforto de la publiko.

“Ne estas ekspozicio kie la rezultoj atingitaj, estas disdonitaj per meritinsignoj kaj medaloj.

“Tio estas la ekstero, dum la skolta edukado venas tute el la interno.

“La estro ne devas esti nek lerneja instruito, nek trupoficiro nek pastro, nek monitoro. Oni nur demandas lin trovi la prezuron de la vivo je libera aero, eniri la dezirojn de la knabaro, povi renkonti la ulojn kapablaj por doni la deziratajn informojn ĉu pri bokso, ĉu pri fluto, ĉu ri mekaniko, ĉu pri historio.

“Endas, ke li prenu la pozicion de pliaĝa frato, kiu rigardas la aferojn el vidpunkto de la knaboj, kiu povas ilin gvidi, entuziasmigi ilin marŝi tra la bona vojo. Tio estas ĉio.

“Skoltismo estas tre vigla frataro, kie estos pli da vigleco sufiĉe granda por eniri la malfacilan batalon kontraŭ la egoisma kulto.

“En la tria loko, estas tasko por la estro – kaj ĉi tiu tasko estas la plej interesa- malkovri kaj tiri el ĉiu knabo tion, kio en li estas inda kaj pli bona, por klopodi disvolvi ĝin je maksimumo; kaj tion, kio estas malinda kaj malbona, por elporti ĝin ekster la bona vojo. Estas 5% da boneco, eĉ en la plej terura karaktero.

“La ludo konsistas en disvolvi kaj malkovri ĝis 80 aŭ 90% tiun bonan parton en ĉiu knabo, Tio estas edukado, kaj ne plu instruado.”

El la libro ” Manlibro por Skoltestroj”, Baden Powell, Londono, 1919).