All posts by strigo

Veraj Amikoj

Kio estas amiko? Jen vera demando por ni ĉiuj. Grava vorto, ĉu ne? Sed, nur vorto?

Ne! Amikeco estas multe pli ol nur unu grava vorto. Kutimaj esprimoj kiel “se mi havus amikon ( aŭ amikinon)”, aŭ “mia amik(in)o vere komprenas min” sone ĉie ajn en la mondo. Ni povas havi multajn amikojn aŭ nur unu. Eĉ neniu! Amik(in)o ne egalas al “kontakto” en facebook aŭ instagram ĉar multe el ili eĉ vi tute ne konas!!!

Homo estas estaĵo socia, kiu ne eblas vivi sole; aŭ almenaŭ tion diras spertuloj. Tial, ni serĉas kaj trovas amikojn interesajn, agemajn, ankaŭ enuigajn kaj batalemajn…

Kiel trovi amikon? Eblecoj ja ekzistas: en lernejoj, en la universitato, en la klubo, en la kinejo, en la laborejo, kaj – kiel ne- en akcidentoj.

Legante ĵurnalon, aperis tre interesa artikolo pri knabo kiu sendis mesaĝon en botelo kaj ĵetis ĝin en la maron. Li pensis, ke iam la botelo estos trovita de iu, kaj iu egos la mesaĝon kaj respondos. Tio fakte okazis tri jarojn poste, kiam li recevis telefonalvokon el insulo en la Franca Polinezio, kaj tempo poste ili renkontis en Francio.

Sed la plej taŭga ekzemplo pri amikeco estis jena: Laboristo havis akcidenton gravegan en fabriko kaj li suferis brulumon je 90% en sia korpo. Nenia espero, nur certa morto. La kuracistoj diris, ke nur grefto permesos lin vivi kelkajn monatojn. Li bezonis donantojn por preskaŭ ĉion kovri. Kvar amikoj donis 25% de siaj propraj haŭtoj kaj ili restis 5 monatoj en hospitalo. Pasis du jaroj kaj tiu laboristo ankoraŭ vivas kaj ŝanĝis lian naskiĝdatrevenon al tiu, kiam li foriris el hospitalo kaj komencis vivi denove dank’al siaj amikoj. Ĉu vi samfarus?

La Kvadrata Ĉirkaŭvolvo

Oni uzas ĉi tiun volvon por kunigi du stangojn, trunkojn aŭ tubojn, krucigitajn en rekta angulo.

Oni komencas kun mastkroĉo plikita tre forte ĉirkaŭ la vertikala stango kaj sube de la horizontala stango.

Poste oni devas ĉirkaŭigi la stangojn per la ŝnuro, kun tri aŭ kvar plenaj turnoj, klopodante, ke ĉiu turno estu interne en la vertikala kaj ekstere en la horizontala stango.

La ŝnuro devas ĉiam esti streĉita, tiel la volvo estu pli firma.

Oni finas la tutan volvon per la sama mastkroĉa noto kiel ĉe la komenco, sed ĉifoje sur la horizontala stango.

Praktiku ĉi tiun volvon, ĉar ĝi estas ja utila por konstruaĵoj kiel pontoj kaj ŝtuparoj.

Skoltismo Ne Estas…..

de Baden Powell

“Jen, do, tion kion Skoltismo ne estas. Ne estas bonfaraĵo direktita de la monda popolaro por la bono de malriĉaj geinfanoj.

“Ne estas lernejo, kiu havas studplanojn tute definitaj, kaj programerojn,

“Ne estas armea trupo el oficiroj dediĉitaj al donado de vireco al la knaboj, pere de ekzercado kaj ordonoj.

“Ne estas eta oficejo por sendi mesaĝojn por la komforto de la publiko.

“Ne estas ekspozicio kie la rezultoj atingitaj, estas disdonitaj per meritinsignoj kaj medaloj.

“Tio estas la ekstero, dum la skolta edukado venas tute el la interno.

“La estro ne devas esti nek lerneja instruito, nek trupoficiro nek pastro, nek monitoro. Oni nur demandas lin trovi la prezuron de la vivo je libera aero, eniri la dezirojn de la knabaro, povi renkonti la ulojn kapablaj por doni la deziratajn informojn ĉu pri bokso, ĉu pri fluto, ĉu ri mekaniko, ĉu pri historio.

“Endas, ke li prenu la pozicion de pliaĝa frato, kiu rigardas la aferojn el vidpunkto de la knaboj, kiu povas ilin gvidi, entuziasmigi ilin marŝi tra la bona vojo. Tio estas ĉio.

“Skoltismo estas tre vigla frataro, kie estos pli da vigleco sufiĉe granda por eniri la malfacilan batalon kontraŭ la egoisma kulto.

“En la tria loko, estas tasko por la estro – kaj ĉi tiu tasko estas la plej interesa- malkovri kaj tiri el ĉiu knabo tion, kio en li estas inda kaj pli bona, por klopodi disvolvi ĝin je maksimumo; kaj tion, kio estas malinda kaj malbona, por elporti ĝin ekster la bona vojo. Estas 5% da boneco, eĉ en la plej terura karaktero.

“La ludo konsistas en disvolvi kaj malkovri ĝis 80 aŭ 90% tiun bonan parton en ĉiu knabo, Tio estas edukado, kaj ne plu instruado.”

El la libro ” Manlibro por Skoltestroj”, Baden Powell, Londono, 1919).

 

 

Nova Retejo de SEL

Ekde februaro ĉijare Skolta Esperanto-Ligo havas novan oficialan retejon, ĝi estas prizorgata teame de Guido Ricci, James Rezende Piton kaj Hector Campos, kaj estontajn kunlaborantojn oni atendas.

Ĝi havas kaj la malnovajn paĝojn de aliaj retejoj, kaj novajn paĝojn aldonitaj ĉifoje. Sugestojn pri enhavo estas daŭre bonevaj ĉe la retadreso de la Ĝenerala Sekretario  skoltismo(ĉe)gmail.com. 

Kio plej novas ĉifoje estas nia “tendo”  kie ni volas disponi varojn rilate al nia ligo por aĉeti kaj disdoni tutmonde kaj tiel parti financi ĝin. Ankaŭ estos tie ebleco por elŝuti eldonaĵojn de SEL kaj diversajn  flugfoliojn por informi SEL kaj pri Esperanto en diversaj lingvoj.

Nepre vizitu nian paĝon ĉe propra domajno www.skolta.org

10 Kialoj por Dungi Skoltojn en Entrepreno

Jen estas la 10 ecoj, laŭ Forbes, kiuj aldonas valoron por ke iu skolto povus esti dungota en entrepreno aŭ esti utila por la socio kie li/ŝi vivas:

 

Scias labori teame

Skolt(in)o povas havi ĝis 15 jaroj de sperto en laboro teame, ĉiam respektante la aliulojn kiel valoro funda. Levi tendojn aŭ organizi tendumadon por 200  junaj personoj volontule postulas laboro en teamoj. Lernado en skoltismo , kompreneble, estas kooperativa kaj laŭ projektoj.

Estas kreivema

Havas multajn jarojn trovante kreivajn solvojn al malfavoraj situacioj.  Devis improvizi tegmentojn antaŭ  ne prognozitaj ŝtormoj, inventi ludon pri vikongoj por 100 infanoj dum 15 tagoj, aŭ starigi monkolektiĝan kampanjon por pagi elspezojn de laborkampo en Sirio.

Respektas sian valorskalon kaj vorton donitan

Kutimas programi kaj realigi aktivecojn surbaze de skolt(in)aj valoroj, kiuj havas tre klaran kaj difinitan markon  ( “etika kodo” kadre de profesia mondo). Ĉi tio estigas bezonon kreigi je la projektoj kiuj oni partoprenas, kaj laŭlinigi ilin kun siaj ŝatoj kaj pasioj. Vero, nobeleco, justico, solidareco aŭ la respekto pro la donita vorto estas neŝanĝeblaj varoloj kadre de tiu ĉi agado.

Scias gvidi kaj esti gvidata 

Praktikas jam ekde  kiam havas 6 jaroj  preni decidojn kaj labori en pluraj  projektoj samtempe; en kelkaj el ili povas esti la gvidanto kaj en aliaj estas gvidata de siaj kunuloj. Kiam li /ŝi gvidas, oni faris tion per kongrueco, memfido kaj empatio, sciante kion la aliaj sentas kaj estante kongrua kun siaj decidoj.  Kiam oni estas gvidata, laboras teame kun respekto, instigante interkonsenton kaj  koheron.

Estas kompreniĝema

Same kiel en entrepreno, skolt(in)o kunvivas diversajn tipojn de geinfanoj, de malsamaj aĝoj, kapabloj kaj ŝatoj. Kompreniĝemo rolas grave por kunvivado kaj reciproka helpo.  Skolt(in)o lernis ke ne ĉiuj kunportos saman pezon en sia dorsosako, sed ke tiu ĉi  oni devas disdoni laŭ kapabloj de ĉiuj , kaj ke la plej bona ekskurso ne estas tiu kiu plej alte atingas sed tiu kiu eblas ĉiuj membroj de la grupo atingi.

Valoras la penon 

Ekde tre junaj la aktivecoj de la skolta vivo, tre ligita al naturo,  iras direktitaj al lernado kiel vivteni sin, superigi sin eĉ kiam oni ne plu havas fortojn por unu paŝo pli, rideti antaŭ la malfacilaĵoj kaj klopodi atinigi tion, kion oni sin proponas.

Scias decidi pri celoj kaj kiel taksi ilin

Ekde la 6 jaroj ili havas praktikon en decidado pri celoj , ĉu personaj ĉu kiel teamo kaj poste taksi ilin mem kaj ricevi la taksadon de aliaj. La pritaksado konstruiva estas, do, praktiko kiun skolt(in)o regas perfekte kiam komencas sian laboran vivon.

Estas donacema

“Doni” kaj “disdoni”  estas la verboj plej prezentaj en la skolta vivo. La akvo kiu restas ĉe  ladbotelo ne apartenas al ĝia propietulo sed al tiu kiu pli bezonas ĝin, kaj skoltestr(in)o  povas investi 1.000 horoj jare kiel volontulo, dediĉitaj eduki geinfanojn por igi ilin pli bonaj homoj.

Luktas kontraŭ maljusteco

Per la moto ” lasu la mondon pli bona ol kiel vi ĝin trovis”,  la skolta pedagogion baziĝas en tio ke la gejunuloj estu kapablaj kompreni sian potencialon plibonigi sian ĉirkaŭaĵon, solvante kun kuraĝon la defiojn alfrontitaj, kaj ne rigardante aliflanken antaŭ la maljustecon sed agante por ŝanĝi ilin.

Estas persono “ kun rimedoj”

Havas longan sperton por vigligi, inventi ludon por solvi problemon, prelegi publike, aŭ trafi la plej malmultekostan entreprenon por luado de busoj. Estas aventurema kaj vigla, kaj kutimas solvi problemojn de malsamaj grandecoj kaj formoj

Ĉu estas ĉi tiuj kapabloj  tiujn kiuj oni serĉas en homoj por la laborteamoj de ĉiu entrepreno?

  • Se vi estis skolt(in)o kaj skoltestr(in)o, skribu tion en via vivresumo kaj raportu tion en la laborintervjuoj
  • Se vi serĉas naturdotojn, ne mistrafu la konkurencajn avantaĝojn de skolt(in)o
  • Se vi estas patro aŭ patrino kaj volas eduki viajn gefilojn en tiom esencaj kapabloj: aliĝu viajn gefilojn en skolta grupo, malgraŭ tio, ke vi devos frue vekiĝi de tempo-al-tempo kaj ĉeesti kelkajn kunvenojn jare.

*La utileco de ĉi tiuj principoj estas rekte proporcia al la nombro de jaroj kiel skolt(in)o kaj plimultiĝas se oni estis skoltestr(in)o “.

Originala artikolo aperis ĉe  Forum Libertas