Junulara Programo

La Skolt(in)a Metodo konsideras jenajn elementojn:

  • Junulara Programo, en la skolt(in)a medio, estas kunordigita aro da elementoj per kiuj la Skolt(in)a Movado celas trejni geinfanojn, geknabojn kaj gejunulojn laŭ iliaj interesoj por akiri la diversajn erojn por igi aktiva civitano en ilia socio, utiligante por tio la Skolt(in)an Metodon, kaj ĉiam konsiderante la principoj de la Skolt(in)a Movado.
  • Adolta akompano
  • Malgrandaj Teamoj
  • Simbola Kadro
  • Skolt(in)aj Valoroj laŭ la Skolt(in)aj Leĝo kaj Promeso

Ni invitas al vi raporti pri via skolt(in)a programo en via organizo. Tiel ni povos ekkoni kiel oni laboras en via lando, kaj disdoni informojn pri via landa organizo kaj agado.

Ĉi tie ni faros kolekton de aktivecoj por niaj skolt(in)aj kunvenoj, tendumadoj kaj aranĝoj, laŭ interes-areoj: korpa, kreiva,  karaktera, spirita, afekcia, socia.

  •  Aktivecoj por 5 ĝis 7 jaruloj
  • Aktivecoj por 7 ĝis 11 jaruloj
  • Aktivecoj por 11 ĝis 14 jaruloj
  • Aktivecoj por 15 ĝis 17 jaruloj
  • Aktivecoj por 18 ĝis 21 jaruloj

SKOLTISMO EN ESPERANTO KAJ ESPERANTO POR SKOLTISMO

%d bloggers like this: