Tag Archives: deutsch

De uitspraak van Esperanto

Alle letters heben ee vaste uitspraak, in veel gevallen gelijk aan de nederlandse. Er zijn echter enkele verschillen:

 • A als in vader
 • E als in pen
 • I als ie in Piet
 • O als in boter
 • U als als de oe in boek
 • C als ts in muts
 • G als een zachte k, zoals de middelste k in zakdoek. Het is de g van het franse grand of het engelse great.
 • V altijd zacht, bijna als onze w, NOOIT als f!

Vreemd lijken natuurlijk de dakjes-letters:

 • Ĉ als TSJ in mutsje
 • Ĝ  DZJ, zoals in het engelse gentleman
 • Ĵ als de j in journalist
 • Ŝ SJ zoals in sjoelen en in chef
 • Ĥ klink als onze G van Gerrit.

Elke letter wordt apart uitgesproken behalve de ŭ, die voorkomt na de a en de e.

 • Aŭ klinkt als in gauw
 • Eŭ als in sneeuw.

De klemtoon ligt altijd op de voorlaatste lettergreep: esPEro, PAtro, raDIo, famiLIo, teleFOno.