Kiel Starigi Skolt(in)an Grupon?

Jen tikla demando, ĉar tio multe dependas de kie vi loĝas. Sed ĝenerale la sistemo estas jena:

  1. Unue kontakti la lokan reprezentanton de skolt(in)a asocio, pli taŭga por vi, ĉar vi povas deziri starigi grupon laŭ sekso, laŭ aĝo, laŭ religio aŭ tute laika, aŭ eĉ nur Esperantlingva!. Do, unue enketu!
  2. Post enketi kaj babili kun la loka reprezentato, alvoku junajn homojn -kiuj laŭ aĝo devas esti jure plenaĝuloj- kaj kiu volas starigi skolt(in)an grupon. Atentu, ke en kelkaj landoj oni ne starigas grupojn sed nur sekcioj/unuoj laŭ aĝoj kaj sekson.
  3. Klopodi kiel eble plej rapide partopreni trejnigan kurson por skolt(in)estroj au tiun kurson kiu kapabligos vin estri junularajn organizojn ( en kelkaj landoj oni devas kapabligi kaj en la skolta sistemo kaj en ŝtataj porjunularaj sistemoj)
  4. Nur post tio, vi jam pretas por alvoki geinfanojn, geknabojn kaj gejunulojn por starigi la sekcion/grupon. La aĝoj kaj sekcioj/unuoj varias laŭlande kaj laŭ organizo ( 5 ĝis 7 jaroj, 7 ĝis 11 jaroj, 11-14/15 jaroj, 15-17 jaroj, 18-21/25 jaroj; pli tradiciaj skolt-asocioj havas nur tri sekciojn/unuojn ( 7-11 jaroj, 11-15 jaroj kaj 15-25 jaroj)
  5. Kaj poste planadu vian agadon, trejnigu vin, kaj malkovru skoltismon.

Pfadfinder in Esperanto und Esperanto für Pfadfinder

%d bloggers like this: