Pri SEL

Skolta Esperanto-Ligo estas tutmonda organizo kies celo estas prezenti Esperanton ene  de la Skolt(in)aj Movadoj kaj Skolt(in)ismon ene de la Esperanto-Movado; kunligi geskoltoj kiuj parolas Esperanton, kaj krei literaturon en Esperanto pri Skoltismo.

La Skolta Mondo, estas bulteno kies celo estas informi al la membroj de SEL pri ĝiaj aktivecoj, la skolt(in)aj agadoj tutmonde, kaj samtempe klarigi al la esperantistaro niajn agadojn.

SKOLTISMO EN ESPERANTO KAJ ESPERANTO POR SKOLTISMO

%d bloggers like this: