Výslovnost

Výslovnost

May 21, 2019 Off By redaktoro

Každé pismeno se čte tak jak se píše. Pismena ch, q, w, x y esperanto nemá. Vétšina pismen se v esperantu čte stejné jako v češtiné. Pismana, která češtiná nemá se vyslovují následovné:

ĉ se čte jako č ve slové čokoláda 
ĝ se čte jako dž ve slové džbán
h se čte jako ch ve slové chalupa
ŝ se čte jako š ve slové škola
ĵ se čte jako ž ve slové žába 

V esperantu se všude piše mékké i, ale po souhláskách d, t, n se čte jako tvrdé y:

di se čte jako dy ve slové dyné
ti se čte jako ty ve slové tyč
ni se čte jako ny ve slové nýt.

 

Ŭ se pouzívá jen ve dvouhlásce aŭ nebo eŭ a čte se spolu  s předchozí samohláskou / neodéluje se / jako v českém slové auto nebo August.

Přizvuk ve slovech je vždy na předposlední slabice: DOmo, PAtro, lerNEjo, teleFOno, lokomoTIvo.

Jednos labična slova přiznuk nemají.